Baraj şantiyeleri

Bu şantiyeler, pek çok işletmenin bir arada çalıştığı kombine şantiyelerdir. Birinci işletme ünitesini temel kazısı ve kazının taşınması oluşturur. İkinci işletme ünitesini de taş ocakları, taş taşınması, kırılması, elenmesi ve yıkanması teşkil eder. Üçüncü işletme ünitesini malzeme tartısı, beton yapılması, taşınması, dördüncü üniteyi de atölyeler oluşturmaktadır. Beşinci ve altıncı üniteler ise ambarlarla enerji santralından oluşmaktadır.