Yapıda Ön Etütler: Yer araştırması

Proje konusu olan yapının en uygun yer araştırılır. Konu bir bina ise en uygun arsalar, bir fabrika ise hammaddeler en kolay yükleme, boşaltma yerleri ve enerji araştırılır. Konu bir baraj ise, topoğrafya, jeoloji, morfoloji ve temel stat gibi konular incelenir.