Projenin Planlanması

Fizibilite=Yapılabilirlik Etüdü adı verilebilecek bu aşamada, yapılan çalışmalarla proje alternatifleri arasında fiziksel ve ekonomik karşılaştırmalar yapılarak bu çözümün ana boyutlarına kesinlik kazandırılır. Bu aşamada yapılan çalışmalar şu sınıflama içerisinde toplanabilir:

 1. Gereken veriler listesi
 2. Mühendislik çalışmaları
 3. Proje maliyet hesabı
 4. Ekonomik analizler
 5. Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları
 6. Uygulama programı
 7. Planlama ve Planlama Teknikleri
 8. Planlama Teknikleri
 9. Şantiye planlaması
 10. Mali analiz
 11. Projenin savunulması
 12. Proje planlamasının sonucu
 13. Yüklenici inşaat firmalarının organizasyonu