Projenin Planlanması: Proje maliyet hesabı

Her alternatifin maliyet hesabı yapılır. Maliyet hesabında, inşaatı yaptıracak kuruluşun kullanmakta olduğu “inşaat birim fiyatları” uygulanır. İnşaatı yaptıracak kuruluşun kendi birim fiyatları yoksa, aynı konularda çalışan benzer kuruluşların birim fiyatları uygulanır. Eğer metrajı çıkarılan pozların güvenilir birim fiyatları bulunamazsa, ilerde açıklanacağı ,gibi bir “fiyat analizi” yapılarak ilgili fiyat tespit edilir. Daha sonra inşaatın tamamlanması için gerekli tüm pozların metrajlarıyla, ilgili pozların birim fiyatları çarpılarak ve kümülatif toplamları alınarak “Maliyet Tutarı” bulunur. Bu tutarın içinde şantiyenin kurulması ve yeterli işletimi için gerekli olan yapıların maliyetleri de bulunmalıdır.
Maliyet Tutarına % olarak önceden bilinmeyen giderler bir kalem olarak eklenir. Bu yüzde % 5-20 arasında değişir. Buna % 15 civarında yapı kontrol ve yönetimi ile proje-mühendislik giderleri de eklenir. Bu son gider, proje yönetiminin tüm aşamalarında proje sahibinin harcamak zorunda kalacağı hizmet, etüt ve araştırma giderlerini karşılamak zorundadır.