Planlama ve Planlama Teknikleri

Planlama; neyin, ne zaman , nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir.
Planlama, yönetimin 6 değişik fonksiyonundan ilkidir. Bu fonksiyonlar sırasıyla;

  1. Planlama
  2. Organizasyon
  3. Yürütme (emir-komuta)
  4. Kontrol
  5. Koordinasyon, eşgüdüm
  6. Yönetici yetiştirilmesi

Planlama teknikleri bir kuruluşta ne zaman kullanılmalıdır?

  • İş çok büyük ya da karmaşık ise
  • Yönetim kademesindeki kişiler bu teknikleri biliyor ve benimseniyorsa.