Planlama Teknikleri

Başlıca iş programlama ve planlama teknikleri şunlardır;

  1. Çubuk diyagramlarıyla planlama bar gantt charts
  2. CPM Kritik Yol Yöntemi Critical Path Method
  3. PERT Seçenekli Değerlendirme Gözden Geçirme Yöntemi
  4. Kutu Diyagramları Yöntemi (Precedence Diagrams)
  5. L.O.B. Denge ve Devre Diyagramlarıyla Planlama
  6. Kaynak Kullanımı / Kaynak Atama Yöntemleri (Resource Allocation / Resource Assignment)