Ön Etütler

Ön etütler veya ilk tasarı (avan proje) olarak da tanımlanan bu ikinci aşamada mühendislik yapısının ana çizgileri, büyüklüğü, tipi ve yeri kabaca tasarlanır ve bu aşama mimarlık yada mühendislik sanatına, bilimine, deneyimine ve tasarı gücüne en fazla gerek duyulan adımı oluşturur. Bu aşamada şu araştırmalar yapılıp sonuçlandırılmalıdır: