İstekler sonucu ortaya çıkan yapı gereksinimleri

Yöneticiler çoğu kez yönettikleri kadro veya toplumdan gelen pek çok istekle karşılaşırlar. Bunların önemli bir bölümü mühendislik yapılarının tasarı tohumlarını atar. Köylülerin yol, su, elektrik istemeleri, öğrencilerin yurt, okul talebinde bulunmaları v.b. Gereksinimlerin böyle istek haline dönüşmesi, mühendislik yapılarının tasarlanmalarının en büyük kaynağını oluşturur. Bir kalkınma planında isteklerle şekillenmiş gerekliliklere ne kadar çok yer verilirse plan o ölçüde demokratik olur. Yöneticiler bu konuya çok önem vermek ve hassas davranmak zorundadırlar.