Projenin Planlanması: Ekonomik analizler

Ekonomik analizler, belirli bir zaman dönemi esas alınarak yapılır. Ekonomik analiz yada diğer bir deyişle “Projenin Ekonomik Ömrü” olarak tanımlanan bu dönem 30-40 yıl arasında kabul edilir. Projeyi oluşturan tesislerin tamamı veya ünitelerine bağlı değişik alternatiflerin ekonomik analizleri ve bunların karşılaştırmaları genellikle yıllık giderler ve faydaların hesaplarına dayanır. Yıllık gider ve faydalar üç ayrı yöntemle hesaplanabilmektedir:

  1. Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları
  2. Uygulama programı
  3. Planlama ve Planlama Teknikleri