Yapıda Ön Etütler: Boyut araştırması

Projenin ana ünitelerinin boyutları araştırılır. Boyutlandırmayı etkileyen faktörler şunlardır:

  • Gereksinimlerin miktar ve büyüklüğü
  • Olanakların sınırları
  • Statik, hidrolik,betonarme gibi hesaplarının getirdiği sınırlamalar
  • İşletme şeklinin sınırlamaları