Yığma Kargir Duvarlar

Görevleri itibariyle üç kısma ayrılırlar.

 1. Taşıyıcı Duvarlar:
  • Taşıyıcı dış duvarlar
  • Taşıyıcı iç duvarlar olarak ikiye ayrılırlar.
 2. Yapıda devamlı olarak basınç gerilmesi taşıyan yapının kendi yükü ile hareketli yüklerini rüzgar yükünü diğer taşıyıcı elemanlara ve dolayısıyla zemine ileten düzlemsel yapı elemanlarıdır.

  -Taşıyıcı dış duvarlar: ortalama basınç dayanımı 30 kg/cm2 olan harman tuğlasından örülür ve bodrumlu bodrumsuz zemin katlı ya da yalnızca birinci katı bulunan yapılarda kullanılır. Ayrıca çekiçle düzeltilmiş kaba yonu taş duvarlarda en az 45 cm. ince yonu ve kesme taş duvarlarda da en az 40 cm. genişlikte “Doğal Taş Duvar” olarak yapılabilir. Subasman kotuna kadar bodrum kat duvarlarında kullanılan yapay taş basınç dayanımları 50 kg/cm2 den az olmamalıdır. Bodrum kat taşıyıcı duvarlarının yükseklikleri 2.70 m. den az “narinlik değeri: λ ” dediğimiz duvar yüksekliği (h) nin duvar kalınlığı (d) ye oranının da 10 dan az olması gereklidir (λ =h / d ≤10).

  Taşıyıcı iç duvarlarda ise planda kapı ve pencere boşlukları uzunluğunun toplamı tüm duvar uzunlukları toplamının % 40 ından az kolon ve kısa duvarların uzunluğu da ayrı ayrı 39 cm. den fazla olmalıdır. Merdiven altına gelen taşıyıcı iç duvar kalınlığı en az 19 cm. olmalıdır. Hele merdiven basamakları duvar üzerine biniyorsa bu kalınlık 29 cm. den az olmamalıdır. Burada da basınç dayanımı en az 30 kg/cm2 olan harman tuğlası kullanılmalıdır.

 3. Taşıyıcı Olmayan Duvarlar:
 4. Bu duvarlar yalnızca kendi ağırlıklarını taşırlar. Ancak boyutları belirlenirken yük taşıyan elemanlara yükü güvenle iletebilecek sağlamlıkta boyutlandırılırlar.
  (a.) Taşıyıcı olmayan dış duvarlar
  (b.) Taşıyıcı olmayan iç duvarlar olarak ikiye ayrılırlar.

  Taşıyıcı olmayan dış duvarlar genelde karkas yapıda uygulanır. Bu tip duvarların uzunluk ve yüksekliklerinin büyük olanının küçüğüne oranı “e” ile gösterilir (Tablo VI.1). Buna göre çeşitli subasman kotlarına göre “e” nin değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodaki değerler m2 olarak yapı alanlarıdır.
  TABLO VI.1: Taşıyıcı Olmayan Dış Duvarların En büyük Yapım Alanları (m2)
  Duvarın Subasman Kotundan Yüksekliği (m)

  -Taşıyıcı olmayan iç duvarlar genellikle ayırıcı nitelikte ve döşemeler üzerine örülen ağırlıkları fazla olmayan (≤ 700 kg/m.), uzunlukları da 4.00 m.yi geçmeyen duvarlardır.

 5. Destek Duvarları:

Taşıyıcı duvarların yatay ve düşey yükler altında devrilmelerini önlemek için yapılan ve normal duvarlara dik inşa edilen yardımcı duvarlardır. Bir duvara desteklik yapacak duvarın planda uzunluğu yüksekliğinin 1/3 ünden büyük olmalıdır.
L d ≥ 1 / 3 . Hd