WC-banyo ve ıslak hacimlerde yalıtım [Su ve Nem İçin Yapılan Yalıtım]

Su tesisatlarından sızan suların döşeme kaplamalarından geçip yapıya ve alt katlara zarar vermesini önlemek için yapılanı bir yalıtım şeklidir. Döşemede alttan yukarı doğru yapılanı yalıtım işlemleri şu sırayla uygulanır:

  • En az 3.00 cm. kalınlığında ve % 3-5 meyil verilmiş Tesviye Betonu içerisine “Sika” ve benzeri su yalıtım solüsyonu katilmiş olarak dökülür.
  • Araya en az 2.00-3.00 cm. kalınlığında “Mastik Asfalt” serilir.
  • En üste mozaik veya çimento harçlı döşeme kaplaması yine içerisine yalıtım gereci katilmiş olarak serilir.

Islak hacimlerin duvarlarında da aynen döşemelerdekine benzer yalıtım ve gereçleri kullanılır. Aşağıdaki şekilde her iki yere ait yalıtım birarada görülmektedir. Duvarlarda sade duvarın üst yüzeyine 1 cm.lik yalıtım malzemesi (rüberoit-asfalt v.s.) onun üstüne 0.5 cm.lik sıva teli (metal depluvaye rabitz v.s.) onun da üzerine 2.5 cm. kalınlığında çimento harcı ve en üste duvar kaplaması yapılarak yalıtım sağlanmış olur (Şekil IX.5.).

TERAS SU + ISI YALITIMI YAPILMASI (Yapılacak Yalıtımın Katmanları):

  • Eğim şapı + Bitüm astar + Polyester su yalıtım örtüsü 300C (1.kat) + Polyester su yalıtım örtüsü (2.kat) + Extrude polistren (3-4-5 cm) + 150 gr/m2 geotekstil keçe + Koruma şapı + Kaplama
  • Eğim şapı + Bitüm astar + Polyester su yalıtım örtüsü 300P (1.kat) + Polyester su yalıtım örtüsü (2.kat) + Extrude polistren (3-4-5 cm) + 150 gr/m2 geotekstil keçe + Koruma şapı + Kaplama
  • Eğim şapı + 2kat Polyester su yalıtım örtüsü CP43 + Extrude polistren(3-4-5 cm) + 150 gr/m2 geotekstil keçe + Koruma şapı + Kaplama
  • Eğim şapı + 2kat Likit Plastik Zar (veya Liquid Rubber/S) + Extrude polistren (3-4-5 cm) + 150 gr/m2 geotekstil keçe + Koruma şapı + Kaplama

Su deposu yalıtımının püf noktaları:
Su deposu içten su yalıtımlarında çimento bazlı su yalıtımı kullanılması yaygın bir uygulamadır. Eğer bitümlü membran ile depo içi su yalıtımı yapılacaksa bu durumda membran önüne duvar örümü gibi masraflı inşaat işleri ortaya çıkacağı açıktır. Biraz pahalı olmakla beraber PVC, TPO türü membranlar kullanılarak çok uzun ömürlü su yalıtımı yapmak mümkündür.
Sürme esaslı yalıtım uygulamalarındaki detaylar havuz yalıtımındakiler ile hemen hemen aynıdır. Yüksekliği fazla olan su depolarında üstten su doldurulması sırasında suyun doğrudan yalıtıma düşmesini önlemek yalıtımın ömrü açısından önemlidir. Her su deposunun tabanı temizlik açısından meyilli olmalı ve bu meyil bitiminde çamur vs toplama çukuru oluşturulmalı. Su doldurma ve boşaltma vanalarının etrafında su sızdırma yolunu uzatmak için flanş kullanılmalıdır. Çok gözlü su depolarında ortak duvarların su yalıtımı da mutlaka yapılmalıdır. Aynı şekilde depo tavanının içeriden su yalıtımıda ihmal edilmemelidir. İçme suyu depolarında içeriden yapılacak olan su yalıtımlarında kullanılacak olan malzemeler suya zarar vermeyecek malzemelerden üretilmiş olmalıdır. Su depolarının dışarıdan yapılacak olan su yalıtımları da en az içeriden yapılan su yalıtımı kadar önemlidir. Çünkü dışarıdan içeriye sızan sular hem deponun stok suyunun kirlenmesine yol açar, hem de deponun taşıyıcı sisteminde geri dönülmez tahribatlara neden olur.

SU DEPOSU VE SU YALITIMI YAPILMASI (Yapılacak Yalıtımın Katmanları):

  • Su geçirimsizlik katkılı eğim şapı (Betonarme duvarlarda kalıp işçiliği ve beton döküm işçiliği bozuksa aderans arttırıcı katılmış sıva ile duvar yüzeyi düzeltilmelidir)+(tamamen yada sadece köşelerde file uygulamalı) +koruma şapı + Kaplama