Tuğla duvarların yapım kuralları

  • Tuğlalar toz toprak v.s.den temizlenmiş ve kullanılmadan önce ıslatılmış olmalıdır
  • Kullanılan ara harcı yüzeye iyice yayılmalı ve tuğla bu harcın üzerine tam oturtulmalı sıralar yatay ve tesviyeli olmalı
  • Düşey ve yatay derz kalınlıkları 10 mm.yi (1.00 cm.) geçmemeli, düşey derzlerin üst üste gelmemesi için en az çeyrek tuğla kadar şaşırtma yapılmalıdır
  • Duvar örülmeden önce mutlaka bir ya da iki yüze ip çekilmeli, olabildiğince tam tuğla kullanılmalı, yarım ve çeyrek tuğlalar duvar başlangıç ve bitişinde gerekli yerlerde (köşelerde) kullanılmalıdır
  • Taşıyıcı duvarlarda her kat için duvar genişliğince ve 25.00 cm. yüksekliğinde betonarme hatıl yapılmalıdır
  • Duvar örgüsü –2 0C den aşağı ısıdaki (soğuk) havalarda yapılmamalı, gerekirse harç ısısını artıracak önlemler alınmalıdır
  • Duvar baş ve sonlarını düzgün bitirebilmek için bağlantıyı sağlamak üzere “asma diş” ya da “kademeli diş” bırakılmalıdır.