Teras ve sıcak çatılarda ısı yalıtımı

Yapının ısısı dış atmosfere doğrudan doğruya çıkıyor ve arada hiçbir hava boşluğundan geçmiyorsa bu tip çatılara “sıcak çatı” denilmektedir. Böyle üzerinde gezinilebilen teras ve sıcak çatılarda ısı yalıtım gereci olabildiğince küçük alanlara bölünür ve aralarına elastik dolgu malzemeleri doldurulur. Aşağıdaki şekillerde de görüleceği gibi ısı yalıtım gereçleri (5.00 cm.) su yalıtım gereçleriyle birlikte ve katmanlı olarak uygulanmaktadır.