Su ve Neme Karşı Yalıtım

Yapı ve onun elemanları için çok zararlı olan su üç şekilde gelir ya da oluşur.
-Yağmur kar yeraltı yerüstü ve birikinti sularıyla yapıya dışarıdan gelen sular
-İnşaat halindeyken yapının elemanları (beton sıva duvar harçları v.s.) içerisindeki bünye suları
-Su tesisatlarından sızan ve yapı içerisinde oluşan sular.

Su yalıtımı nedir?
Bir yapıda su yalıtımı, nereden ve ne şekilde gelirse gelsin, suyun yapıya veya bir kısmına veya kapsadığı hacimlere zarar vermesini önlemek görevini üstlenmiştir. Yapıda su yalıtımının amaçlarından biri yapıyı yapı dışından gelen suyun zararlarından korumak, diğeri de kullanılmış suyun etkilerinden korumaktır. Yani su deposu, ıslak hacim vb su tutucu yapı elemanlarından sızan suyun yapıya verdiği tahribatı önlemektir.
Yüzme havuzu su yalıtımı ile ilgili bazı detaylar.
Yüzme havuzu su yalıtımlarında çimento bazlı su yalıtımı kullanılması yaygın bir uygulamadır. Çünkü yalıtım üzerine yapılacak kaplama ve yapıştırma tabakalarına en iyi uyum sağlayan yalıtım malzemesi çimento bazlı yalıtım malzemeleridir. Bu yalıtımın uygulanması sırasında şu detaylara özellikle dikkat etmek gereklidir.

  1. Yalıtım yapılmadan önce betonarme yüzeydeki çapak, kir, kalıp yağı artıkları vb ayırıcı katmanlar temizlenmeli.
  2. Varsa kalıp konik delikleri özel tıkaç malzemesi ile tıkanmalı. Kalıp gerdirme demirleri mümkünse oksijen kaynağı ile kesilmeli. Ve bu bölgelerde 10×10 cm lik fibrocam takviye tülü kullanılmalı.
  3. Tüm keskin köşeler aderans arttıcı katılmış harç ile yuvarlatılmalı.
  4. Yalıtım oynamayacak sağlam yüzeylere uygulanmalı. Eğer betonarme üzerine yalıtım yapılmış ise ve yalıtım üzerine düzeltme sıvası uygulanması gerekli ise sıva kalınlığı 1-1.5cm yi geçmemeli aksi takdirde yalıtım sıva ağırlığını taşımayacaktır. Bu durum zorunlu ise tüm yüzeyde fibrocam file kullanılmalı.
  5. Çok sıcak havalarda yalıtım öncesi duvar ıslatılmalı ve yalıtım doğrudan güneşe maruz bırakılmamalı.
  6. Aydınlatma lambaları etrafı PU mastik ile mastiklenmeli.
  7. Soğuk derz hizalarında mutlaka takviye tülü kullanılmalı. Bu bölgelerde yalıtım daha elastik olarak uygulanmalı.
  8. Seramik kaplamalarda uzun boylarda PU mastik ile dolgu yapılarak genleşme derzleri oluşturulmalı. Aksi takdirde seramiklerde kabarmalar oluşacaktır.
  9. Taşma oluklarının betonarmesi havuz ana gövdesinden ayrı dökülmemeli. Eğer ayrı dökülmüşse mutlaka takviye tülü kullanılmalıdır.