RAMPALAR

Bina, bahçe, arazi gibi yerlerde, kazı ve taşıma işlerinde, yayalarla motorlu veya motorsuz araçları belirli bir kottan diğer bir kota çıkartmak veya indirmek amacıyla yapılan; eğim açısı 240 ye, eğimi de 1 / 2.5 a kadar olan yollara “RAMPA” denilmektedir.
Aşağıda ayrı ayrı şekilleri verilen rampalar esas itibariyle eğimlerine göre 3 e ayrılmaktadır:
Az Eğimli Rampalar: Eğim açısı 60 ye ve eğimi de 1/10 a kadar olan, düz yüzeyli rampalardır (Şekil XIII.1.).

Orta Eğimli Rampalar: Eğim açısı 60 -100 arasında ve eğimi de 1/10 – 1/6 arasında olan, alçak rıht basamaklı ya da çıtalı rampalardır. Rampa yüzeyi beton, mozaik, taş ile kaplanırsa yüzey pürüzlendirilerek kayma önlenir (Şekil XIII.2.).

Çok Eğimli Rampalar: Eğim açısı 100 – 240 arasında ve eğimi de 1/6 – 1/2.5 arasında olan, alçak rıht basamaklı ya da çıtalı rampalardır. Bu rampalar taşıt çıkışına uygun olmayıp yaya için kullanılır; bu durumda rampada kaymayı önlemek için alçak rıhtlı basamaklar veya adım boylarına uygun aralıklarla çıtalar çakmak gereklidir (Şekil XIII.3.).