Merdiven Şekilleri

Planda bırakılan merdiven boşluğuna, kat yüksekliğine ve ayrılan yerin şekline göre merdivenler üç guruba ayrılmaktadır.

  1. Düz merdivenler
  2. Dönüşlü merdivenler
  3. Döner merdivenler

Herbir guruba ait şekiller aşağıda verilmiştir: