Kerpiç Duvarlar

Genellikle küçük, tek katlı ve geçici yapılarda uygulanırlar. Bu gereçlerle inşa edilecek yapıların subasman kotuna kadar mutlaka taş malzemeyle yapılmaları gerekir. Kerpiç; balçık, kil gibi doğal gereçlerin saman, kıyılmış bitki sapları ya da kökleriyle ve plastik kıvamda suyla karıştırılıp yoğurulması sonucu elde edilir. Daha sonra ahşap kalıplarda kalıplanan kerpiç açık havada kurutulmaya bırakılır; iki boyutta imal edilir (Şekil VI.1.):
a. Kuzu Kerpiç. 10 x 13 x 28 cm. boyutunda prizmatik
b. Ana Kerpiç. 10 x 28 x 28 cm. ” ” olur.
Şekilleri aşağıda verilen bu kerpiç yapı elemanlarıyla örülen duvarların kalınlıkları da 13 ya da 28 cm. kadar olur. Duvar örgüsünde kullanılan harç da yine ayni karışımdan oluşur; yatay derzler 2.0 – 2.5 cm. düşey derzler de 2.0 cm.yi geçmemelidir.