Dış duvarlarda ısı yalıtımı

Duvarın cinsine bağlı olarak:
(a). Kargir Duvarda Yalıtım: Dış duvarın sıcak tutulması istenildiğinde ve su buharının yapıya girmesi arzu edilmediğinde yapılır ve “duvarın iç yüzeyinde” ya da “duvarın dış yüzeyinde” olmak üzere iki şekilde uygulanır.
(a.1).Dış duvar içerisinde yapılanı yalıtım için:
-Ya iki dış duvar sırası yanyana ve 5-10 cm. aralık bırakılarak örülür ve bırakılan bu boşluğa perlit styrophor v.s. yalıtım malzemeleri konur (Şekil IX.8.),

-Ya da iki duvar arasında boşluk bırakılarak örülen çift duvarın stabilitesi açısından arada bir kilit olarak konan tuğlalar veya bağ demirleriyle bağlanarak ve ara kısım boş bırakılarak yalıtım sağlanmış olur (Şekil IX.8.).

(a.2).Duvar iç yüzlerinde yapılanı yalıtım için:
-Ya yalıtım gereci duvar iç yüzeyine doğrudan doğruya çakılarak veya yapıştırılarak
-Ya da duvar iç yüzeylerine çakılan ahşap latalar arasında oluşan boşluklar kaplanarak uygulanır. Konuyla ilgili şekiller aşağıda verilmiştir.
(b). Ahşap Duvarda Yalıtım: Aşağıda şekilleri verilen duvar yalıtımı özellikle yanmayan çürümeyen haşere barındırmayan gereçlerle yapılmalıdır. Ayni kargir duvarlardaki gibi dikme ve kirişler arasına yalıtım gereci konularak kaplama yapılır. Su buharının zararlı etkisini önlemek için yalıtım gerecinin dış yüzüne 1.00 cm. kalınlığında buhar kesici bir yalıtım malzemesi konulması uygun olmaktadır (Şekil IX.9.).