Çatılar

Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara “ÇATI” denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye, fabrika, hastane, okul ve buna benzer pek çok yapıda kullanılmaktadır.
Çatıların ana görevleri kar ve rüzgar yüklerini emniyetle taşıyabilmek, yağmur ve kar suları yoluyla yapıya gelen suyu en kısa yoldan oluk, dere ve borulardan zemine vererek uzaklaştırmaktır. Eğimlerine göre çatılar 3 guruba ayrılırlar:

  1. Düz çatılar (0-50 arasında eğimi olan çatılar)
  2. Orta eğimli çatılar (5-400 arasında eğimli olanlar)
  3. Dik çatılar (. 400 eğimli olanlar)

Her üç çatıya ait şekiller aşağıda verilmiştir (Şekil XI.1.):