Betonarme Merdivenler

1 2Yazının Tamamı

Yekpare Betonarme Merdivenler
Betonarme karkas ve yığma kargir yapılarda genel olarak yekpare betonarme merdivenler kullanılır. Merdiven döşeme betonu eğik bir düzlem şeklinde ve basamaklarla birlikte dökülür. Aşağıdaki şekillerden de görüleceği üzere döşeme plağı eğik düzlem şeklinde yapıldığında basamaklar ya parça basamaklı olarak sonradan döşenir ya da eğik döşeme üzerinde rıht yüzeylerine kalıp yapılarak beton dökülmek suretiyle oluşturulur. Merdiven plağı statik açıdan “Konsol” ya da merdiven genişliği boyunca çalışan “Hurdi Döşeme” şeklindedir. Plak kalınlığı\normal merdivenlerde 10 cm.den az olmamalı ve gerekirse kırık döşeme şeklinde imal edilmelidir.
Gerekli şekilleri aşağıda verilen yekpare betonarme merdivenler iki kısma ayrılmaktadır.

  • Konsol Merdivenler: Genişliği en fazla 1.20 m ve bir ucu duvara ya da bir betonarme kirişe ankastre edilen merdivenlerdir. Bağlandığı tuğla duvar en az 19 cm lik duvar olmalı, plağın duvara saplandığı kısımda 25-30 cm. Yüksekliğinde hatıl yapılmalıdır

  • Serbest Oturan Merdivenler: Merdiven yükünün ve genişliğinin fazla olması durumunda (l>1.20 m) uygulanırlar. Merdiven plağı ve basamakları “Kol Kirişi” denilen ve merdivenin altına yapılan kirişler üzerine oturmaktadır. Şekillerden de görüleceği üzere merdiven kol kirişlerinin merdiven aydınlık kısımlarında bulunmaları halinde bunlara “Limonluk Kiriş” denir. Bu kol kirişleri tek ya da çift olarak yapılabilmekte.

  • Dönüşlü ve döner merdivenler: merdiven altı kavisine uygun olarak form almaktadırlar. Döner merdivenlerin ankastre işlemi ya dış çevre duvarına ya da ortadaki düşey bir betonarme veya çelik kolon etrafına yapılmaktadır:

1 2Yazının Tamamı

12 of 2