Betonarme Merdivenler

1 2Yazının Tamamı

İki şekilde yapılmakta ve uygulanmaktadır.
1- Parça Basamaklı Betonarme Merdivenler.
Ayrı bir yerde ters olarak hazırlanan basamak kalıpları düzgün zemin üzerinde sıralanır. İçlerine 2-3 cm. yüksekliğinde mozaikli ve yüksek dozajlı beton konulur ve düzeltilir. Kalıpların içerisine demir donatıları yerleştirilip 250-300 dozlu olarak hazırlanmış betonu dökülür. Basamaklar 24 saat sonra kalıptan çıkartılır, silinir ve cilalanarak prizini almasını müteakip kullanılır. Parça basamaklı B.Arme merdiven basamakları ya bir ucu ankastre diğer ucu boşta ya da heriki ucu da ankastre veya serbest oturan merdiven olarak yapılabilmektedir (Şekil X.17.).

  • Eğer basamaklar bir ucu ankastre diğeri serbest olarak yapılıyorsa ankastre uç duvara en az 20 cm girmeli, taşıyıcı duvar da en az 29 cm lik tuğla örgü olmalı, basamak donatısı şekildeki gibi esas çekmeye çalışan demirler üstte ve basamakların duvar dışındaki uzunlukları da en fazla 120 cm olmalıdır.
  • Basamaklar heriki ucu da ankastre ya da serbest oturur biçimde yapılıyorsa heriki uç da duvarlara en az 10 ar cm girmeli, bu defa demir donatı çekmeye çalışan esas demirler alta gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Serbest oturan basamaklar da aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi taşıyıcı bir B.Arme plak üzerine konularak imal edilirler.

1 2Yazının Tamamı

11 of 2