Bacalar

Binalardaki çeşitli hizmetleri yerine getirmek üzere yapılan bağımsız kanallara “BACA” denilmektedir. Bacalar hizmet amaçlarına göre dört guruba ayrılmaktadır;

  1. Ateş Bacaları
  2. Havalandırma Bacaları ve Işıklıklar
  3. Çöp Bacaları
  4. Tesisat Bacaları