Baca hesabıyla ilgili uygulama

1 2 3Yazının Tamamı

Bacalar tuğladan örülecek olursa en küçük kesit 10×10 cm. bunun yanısıra en uygun kesit de 20×20 cm. olmaktadır. Dikdörtgen kesitli bacalarda uzun kenar kısa kenarın 1.50 katından daha fazla olmamalıdır.
Kalorifer bacalarında yapılan en uygun boyutlar 47×47 cm. ya da 47×60 cm. arasındadır. Bacaların iyi çekebilmesi için enkesit alanı hesabinin iyi yapılmış olması gerekir; bunun için “Faust Formülü” kullanılır:
Formülde;
F: Baca kesit alanı (cm )
W: Isı gereksinimi (Kcal/saat)
H: Baca yüksekliği (m.)
λ değerleri yakıt türüne göre:

Linyit için……………………. 0.033
Kok Kömürü için…………. 0.029
Sıvı yakıtlar için…………… 0.025
Gaz yakıtlar için…………… 0.020
1.0 m3 bina hacmi için gerekli olan (W) değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Baca yükseklikleri ise aşağıdaki tesislerde enküçük değerler olarak;
-Büyük merkezi ısıtma tesisi için…………….. ~16.00 m.
-Orta ……………………………………………………. 12.00 -16.00 m.
-Küçük …………………………………………………. 10.00 -12.00 m.
-Soba bacaları için …………………………………. 4.00 – 6.00 m.

Örnek Problemler

1 2 3Yazının Tamamı

11 of 3