Altı açık döşemede ısı yalıtımı

Bu tip döşemelerde boşluklu briket veya döşeme bloğu kullanılarak ya da beton üzerine veya arasına ısı yalıtım gereçleri serilerek yalıtım işlemi yapılır.