Zeminin Tanınması

Bir yapı yükünü zemine taşıtabilmek ancak zemin hakkında iyi ve sağlam bilgiye sahip olmakla ve kapsamlı zemin etüdleri yapmakla mümkündür..
Zeminleri tanıyabilmek için:

  • Tabaka kalınlığı, cinsi ve derinliğini
  • Taşıma gücünü
  • Yeraltı su seviyesini bunun zeminde ayrışma yapıp yapmadığını
  • Zeminin kayma mukavemeti ve donma derecelerini
  • Betona zarar verebilecek kimyasal ve organik madde durumunu

araştırılması gereklidir.