Yapıların Sınıflandırılması

 • Gereçlerine Göre Sınıflandırma
 1. Kerpiç yapılar
 2. Ahşap yapılar
 3. Hımış yapılar
 4. Yarım kargir yapılar
 5. Kargir yapılar
 6. Çelik yapılar
 7. Betonarme yapılar
 • B. Bulundukları Yere Göre Sınıflandırma
 1. Alt yapılar yol su kanalizasyon köprü ve diğer zemin seviyesi altında kalan yapılar
 2. Üst yapılar zemin seviyesi üzerinde kalan tüm yapı kesimleri
 • Sürekliliğine Göre Sınıflandırma
 1. Geçici yapılar kısa süreyle ve hizmet amacıyla yapılan şantiye baraka depo v.s. yapılar
 2. Sürekli yapılar kalıcı olarak yapılan ve kendisinden hizmet eklenen yapılar
 • Hizmet Amaçlarına Göre Sınıflandırma
 1. Konutlar müstakil ev apartman köşk ve benzerleri.
 2. Konaklama yapıları otel motel kamp vb.
 3. Kültür yapıları okul müze kütüphane vb.
 4. Sağlık yapıları hastane dispanser sanatoryum revir sağlık ocağı vb.
 5. Dini yapılar Cami mescit kilise vb.
 6. Sosyal yapılar sinema tiyatro kulüp vb.
 7. Ticaret yapıları banka dükkan işhanı vb.
 8. Endüstri yapıları atelye işlik fabrika vb.
 9. Anıtlar ve tarihi yapılar
 10. Ulaştırma yapıları terminal gar deniz ve hava limanları vb..
 11. Spor yapıları stadyum yüzme havuzu hipodrom vb.
 12. Su yapıları baraj su kanalı su tasfiye yapıları vb…
 • Mülkiyetlerine Göre Sınıflandırma
 1. Resmi yapılar
 2. Vakıf yapılar
 3. Özel yapılar
 • Taşıyıcı Elemanlari Yönünden Sınıflandırma
 1. Yığma yapılar masif yapılar= a) Ahşap yığma yapılar b) Ahşap karkas yapılar
 2. Karkas yapılar iskelet yapılar=  a) Kargir yığma yapılar b) Betonarme karkas yapılar c) Çelik karkas yapılar
 3. Prefabrik yapılar..
 • İnşaat Aşamalarına Göre Sınıflandırma
 1. Kaba inşaat temel duvar merdiven vb. taşıyıcı sistemler
 2. İnce inşaat kaplama boya badana yalıtım tesisat vb