Yapılarda tuğla duvar bağlantı ve birleşim şekilleri

  1. Kapı ve Pencere Dişleri: Aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi kapı ve pencerelerin duvarlara yerleştirilebilmesi için pencerelerde 5.00 cm. kapılarda da 10.00 cm.lik diş çıkıntıları bırakılır (Şekil VI.23,24.).
  2. Dik Açılı Köşe Birleşmeleri: Birleşen duvarlardan birisi köşeden üç çeyrek tuğlayla başlatılıp düz dizi olarak örülür ikinci duvar buna kilit dizi olarak yanaştırılır ikinci sırada bunun tersi uygulanır (Şekil VI.25.).
  3. Geniş ya da Dar Açılı Köşe Birleşmeleri: Genelde bu birleşmelerde 1.duvar 1.sırası düz dizi, 2.duvar ise kilit dizi olarak yapılır. Köşelere gelen tuğlaların (a) boyları (b) genişliklerinin 1 / 4 ü kadar artırılır ya da azaltılır (a = b + 1/4; a = b -1/4 ). (Şekil VI.26.).
  4. Dik Saplanmalar: Duvarın 1.sırası düz dizi olarak örülür, buna dik olarak saplanan 2.duvar ise kilit dizi olarak yanaşır. Her iki duvarın düşey derz birleşim yerinde tuğlalar 1/4 tuğla boyu kadar kaydırılır (Şekil VI.27.).
  5. Eğik Saplanmalar: Burada birleşecek 1.duvarın 1.sırası kilit dizi olarak, eğik saplanan 2.duvar da buna düz dizi olarak yanaştırılır. İkinci sıra örgüde bunun tersi yapılır. İç köşelere konan tuğlaların düşey derzleri 1/4 tuğla boyu kadar kaydırılır (Şekil VI.27.).
  6. Dik ve Eğik Kesişmeler: Birinci sıradaki duvarlardan birisi düz dizi olarak buna dik veya eğik gelen ikinci duvar her iki yandan da kilit dizi olarak yanaşır. İkinci sırada birinci sıranın tersi işlem yapılır (Şekil VI.28.).
  7. Ayaklı Tuğla Duvarlar ve Sütunlar (Kolonlar): Estetik amaçlı olarak ve uzun tuğla duvarlara destek olmak üzere ya da nadiren yığma binalarda yük taşıtmak amacıyla uygulanırlar.
    Bunlardan bazıları için örgü şekilleri aşağıda verilmiştir (Şekil VI.29,30.)

Şekil VI.23

ŞekilVI.24

Şekil VI.25

ŞekilVI.26

Şekil VI.27

Şekil VI.28

ŞekilVI.29

Şekil VI.30