Yalıtım (Tecrit-İzolasyon) İşleri

Yapı ve içerısındeki canlı cansız varlıkları ses su nem ısı ve soğuğa karşı korumak için alınan önlemlere “YALITIM” ya da “TECRİT” diğer bir deyişle de “İZOLASYON” denilmektedir. Yalıtım genelde üç temel amaç için yapılmaktadır:

  1. Su ve neme karşı yalıtım
  2. Isıya karşı yalıtım
  3. Sese karşı yalıtım