Tuğla türleri

 • Harman Tuğlası
  1. Dolu Harman Tuğlası: (DOHT) dolu gövdeli deliksiz olurlar
  2. Delikli Harman Tuğlası: (DEHT) düşey delikli olurlar
 • Fabrika Tuğlası
 1. Normal Tuğla: (NT) 190 x 90 x 50 mm.lik olanlar
 2. Modüler Tuğla: (MT) 190 x 90 x 85 mm.lik
 3. Blok Tuğla (BT): Değişken boyutlu olanlar

Harman tuğlalarının basınç dayanımları genelde 25 – 40 kg/cm2 ile 30 – 50 kg/cm2 arasında; Fabrika tuğlalarının ise 60 -100 kg/cm2 arasında olmaktadır. Fabrika tuğlaları ağırlıklarının % 18 i kadar su emerler.

olmak üzere şematik olarak tuğlalar yukarıdaki gibi tanımlanırlar.

İmalat yöntemlerine göre fabrika tuğlalarının sınıflanması:

 • Sinerleşmemiş Tuğlalar
  1. Sinerleşmemiş Dolu Tuğla (DOT)
  2. Düşey Delikli Tuğla (DDT)
  3. Yatay Delikli Tuğla (YDT)
 • Klinker Tuğlası
 1. Dolu Klinker Tuğlası (DOK)
 2. Delikli Klinker Tuğlası (DEK)

Dolu tuğlalar taşıyıcı duvarlarda, düşey delikli tuğlalar yığma yapılar ve taşıyıcı duvarlarda, yatay delikli tuğlalarsa betonarme karkas yapılar ve ayırıcı duvarlarda kullanılmaktadır. Sinterleşme, şekil verilip kurutulmuş tuğlanın erimeye yakın ısıda pişirilmesidir.

Donmaya dayanıklılıkları yönünden tuğlalar:

 1. Dona dayanıklı tuğla (cephe tuğlası -C) ve
 2. Dona dayanıksız tuğla (iç yüzey tuğlası -S) olmak üzere iki gurupta değerlendirilebilmektedirler.

Bundan başka piyasada hafifliği ve yalıtım özellikleri nedenleriyle aranan “Hafif Tuğlalar” ve boşluklu özel “Gaz-Beton Tuğlalar” da bulunmaktadır.