Tesisat Bacaları

Binaların su sıcak su kalorifer elektrik havalandırma klima telefon televizyon ve buna benzer her türlü tesisatın boru ve kablolarını biraraya toplamak ya da dışarıdan görünmeyecek şekilde gizlemek amacıyla yapılan bacalara “Tesisat Bacası” denilmektedir.
Şekilleri aşağıda görülen bu bacalarda oluşacak arızaları gidermek ve baca içinde çalışabilmek üzere ahşap ya da galvanizli sac kapak veya kapılar yapılarak gerekli bağlantı sağlanmalıdır. Yeterli kesit ve genişlikte yapılması gereken bu bacalarda tırmanma için asma merdiven ve her katta çalışma platformu yapılması da uygun olmaktadır (Şekil VII.8.).

Yapılardaki tesisat borularının ve kanallarının (temiz su, pis su, kalorifer, elektrik, klima vb.) geçirildiği ve duvar boyunca genellikle düşey konumdaki kare veya dikdörtgen kesitli kanallardır.
Tesisat bacalarının yapımında TS 2167’ nin kurallarına uyulmalıdır.
Büyük kesitli bacalarda baca içerisinde çalışabilmek için yeterli boşluk bırakılmalı, merdiven yapılmalı ve kapak veya kapı yapılarak dışarıyla bağlantısı verilmelidir.