Tekil Sömel Boyutlandırılması

Örnek-1)

Tabanı kare olan tekil bir sömel için aşağıdaki bilgiler verilmektedir.
P : Sömele gelen yük (kg); [Ör: 25000 kg olsun]
S : Sömel taban alanı (cm2) [aranan bu değerdir ?]
σzem : Zeminin her cm2 sinin emniyetle taşıyabileceği yük [ 3 kg/cm2 olsun]
a : Sömelin kenar uzunluğu [ cm]

Örnek 2: Resmin üzerine tıklayınız: