Su ve Neme Karşı Alınacak Önlemler

  • Geniş saçaklı bir çatıyla binayı üstten kapatmak ve korumak
  • Binayı ya yapay ya da doğal taş plakalarla kaplamak ya da içerisine yalıtım gereçleri katilmiş dış sıva kullanmak
  • Bina yüzeyine gelen suyu atmak için kapı ve pencerelerde denizlik damlalık parapet ve benzeri profiller kullanmak
  • Binanın zemin kotunda çepeçevre dıştan 70-100 cm. genişliğinde tretuar denilen yaya kaldırımıyla çevrilmesi
  • Her türlü drenajı uygulamak.