Şönt (Shunt) Bacalar

Yanda şekli verilen hem ateş hem de havalandırma bacası olarak yapılan ve genellikle kaloriferli binalarda uygulanan baca tipidir. Sistemde aynı bacaya birden fazla soba borusu veya havalandırma deliği bağlanır. Şönt bacalar ya normal tuğlayla ya da özel olarak kalıplanarak dökülmüş (şekilleri verilen) beton bloklarla yapılır (Şekil VII.6.).
Blok boyutları:

16, 20, 26 cm. en
41, 56 cm. boy
25 cm. yükseklik ve
3 cm. et kalınlığıdır.
Bloklar aralarına çimento harcı konularak üst üste yerleştirilmek suretiyle örülür.

  • iki gözlü (tek sıra bağlantılı) blok
  • üç gözlü (iki sıra bağlantılı) blok
  • en alt sıra bloğu.