Planda Çatı Düzenlenmesi

Dikdörtgen planlı bina çatıları çoğunlukla “Beşik” ya da “Kırma” çatı olarak yapılır. Birleşik Kırma çatı ise birden fazla kare veya dikdörtgenin biraraya gelmesinden ortaya çıkmaktadır. Bu şekildeki çatıların plana yerleştirilmesi aşağıda anlatılan ve şekilleri verilen iki metotla gerçekleştirilebilmektedir (Şekil XI.5.).
Planı Dikdörtgenlere Bölerek;
Önce en geniş alandan başlanarak plan dikdörtgenlere bölünür, sonra yine en büyük dikdörtgenden başlanarak saçak köşelerinden açıortaylar çizilir ve eğik mahyalar ortaya çıkartılır. Daha sonra bunların uç noktaları birleştirilerek düz, düşük ve dere mahyalar belirlenmektedir.
Paraleller Çizerek;
Önce eşit aralıklarla ve plan dolduruluncaya kadar saçaklara paraleller çizilir. Paralellerin köşe yaptığı noktalar birleştirilince eğik, düşük ve dere mahyalar, en içteki düz çizgiler birleştirilince de düz mahyalar ortaya çıkmaktadır. Her iki yönteme ait şekiller aşağıda verilmiştir:

Düzenlenen bu kırma çatıda 5 adet “düz tepe mahya” ve 12 adet “eğik mahya” ve “dere mahya” ortaya çıkmıştır. Cephe görünüşleri de aşağıda verilmiştir: