Örtülü ya da soğuk çatılarda ısı yalıtımı

Eğimi nispeten fazla yapı ısısının bir hava boşluğundan geçerek dış atmosfere açıldığı çatı türü “soğuk çatı“dır. Bu tip çatılar üzerine oturdukları döşemenin durumuna göre:
(a). Döşemeli Çatılarda: eğimi az ve düz olanlarda çatı kaplaması üzerine serilen ısı yalıtım gerecinin şekilde görüldüğü gibi üstten hava almasına izin verilir. Betonarme döşeme üzerine “Oturtma Çatı” olarak yapılanı ve çatı arası kullanılmayanlarda yalıtım gereci ve üzerine naylon veya muşamba döşeme üzerine çatı arası kullanılanlarda ise en alta ısı yalıtım üzerine de rüberoit şap ve koruyucu tabaka yapılması uygun olmaktadır (Şekil IX.10.).

(b). Döşemesiz Çatılarda: ısı yalıtım gereci çatı kaplamasının altına ve mertekler arasına çıtalarla çakılarak yerleştirilir ve çatı örtüsü altı kaplama tahtalarıyla arasından hava sirkülasyonuna izin verilir (Şekil IX.11.).