Kazık Temeller

Yapı yükünün derinlerdeki sağlam zemin tabakasına birtakım kazıkların uç ya da yanal sürtünme kuvvetleriyle aktarılması prensibine göre çalışırlar. Aşağıda ayrıntıları ve şekilleri verilen bu temel türü üç guruba ayrılmaktadır (Şekil V.7, 8, 9).
V.6.1. Uç kazıkları yükün tamamını ve bir kısmını sağlam zemine dayandıkları uç kısımlarıyla taşırlar.
V.6.2. Sürtünme kazıkları ya da yüzen kazıklar, yükün tümünü kazığın çevrelediği zemin yüzeyinin sürtünmesiyle taşırlar.
V.6.3. Kombine kazıklar ya da “kısmen uç-kısmen sürtünme” kazıkları da yüklerini hem uç hem de sürtünme kuvvetiyle taşıyan kazık türleridir.