Kargir Duvarların Özellikleri

Uygulandıkları yapı türüne göre kârgir duvarlar iki kısma ayrılırlar:

  1. Yığma Kargir Duvarlar
  2. Yarım Kargir Duvarlar