Kargir duvarlar

Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına “Kârgir Duvarlar” denilmektedir.
Başlıca kârgir duvar gereçleri;

  1. Doğal taşlar
  2. Yapay taşlar
  3. Harçlar dir.
  • DOĞAL TAŞLAR: Taşıyıcı duvarlarda kullanılan basınç dayanımı 350 kg/cm2 den yüksek olan ocaklardan elde edilen taşlardır.
  • YAPAY TAŞLAR: Fabrika tuğlaları (dolu, düşey, yatay, delikli, klinker v.s.) basınç dayanımı 50 kg/cm2 den yüksek “gazbeton” duvar blokları ve delik alanları toplamı yüzey alanlarının % 35 inden az olan kireç kumtaşı blokları ile dolu beton briketler bu guruptandır.
  • HARÇLAR: Kârgir duvarların örülmesinde çimento, kireç gibi bağlayıcıların belirli oranlarda kum ve suyla karıştırılmasıyla elde edilen harçlar kullanılmaktadır.