Bacaların örülmesi

Aşağıda ayrı ayrı şekilleri verilen baca örgüleri üç gurupta değerlendirilir (Şekil VII.4.).

  • Beton ya da Kil Künk’ lerle Baca Örülmesi:

Genellikle çapları 15, 20, 25, 30 cm.; boyları 30, 40, 50 cm. ve et kalınlıkları da 1.50 – 3.00 cm. olan dairesel kesitli bacalar şeklinde örülürler. Bir ucu düz diğer ucu muflu olarak yapılan kil künkler aralarına çimento harcı konularak üst üste yerleştirilir. Dış kısımları ayrıca tuğla duvar örülerek takviye edilir.

  • Beton Kil ya da Özel Bloklarla Baca Örülmesi:

Genel olarak dairesel bazı durumlarda da kare kesitli bloklar şeklinde örülen bacalardır. Bu işler için özel olarak imal edilen baca bloklarından “Beton Briket”ler delikleri kırılmak yoluyla da baca bloğu olarak kullanılmaktadır.

  • Normal Tuğla ile Baca Örülmesi:

Bu tip bacalar için genel olarak normal tuğla (NT) kullanılır. Bu örgü şeklinde baca kesitleri kare veya dikdörtgen olmaktadır ve tuğla duvar örgü kuralları geçerlidir.