Yangına karşı yalıtım

Bir yapı elemanın ısı etkileri karşısında işlevlerini sürdürebilmesi yeteneği, o elemanın, yangın direnimi olarak tanımlanır. Elemanın yangına direnebilmesi için, aşağıda belirtilen özellikleri sürdürebilmesi gerekir:

Durağanlık (Stability): Bir yapı elemanın, aşırı sehim ve göçmeye karşı boyutsal yeterliliğidir.
Bütünlük (Integrity): Elemanın ısıl şoklara ve çatlamaya direnerek, adezyon ve kohezyonunu sürdürmesi ve böylece sıcak gaz ve alev geçişine izin vermemesidir.
Yalıtkanlık (Insulation): Malzemelerin ısı iletkenlik düzeyi ile ilgilidir.

Yangına karşı yalıtım resim