Fayans-Seramik İçin Kılavuzları Yerleştirme

Başlangıç Noktasını Belirleme

Kaplama yapılacak duvarın tavana yakın iki ucuna mastarlık fayans-seramikler yerleştirilir. Yerleştirilen mastarlık
fayans-seramiğin ön yüzünden şakul alınarak altta birinci sıranın köşe fayans-seramikleri konur. Başlangıç fayans-seramikleri konurken köşenin kontrolü dikkatlice yapılır. Eğrilik yarı yarıya boşluk ve girinti olarak dağıtılır.
Mastar Uzunluğuna öre Son Kılavuz Yerini Belirleme
Başlangıç noktasının belirlendiği gibi, üst tarafa tutturulan fayans-seramiğin ön yüzünden şakul sarkıtılarak mastarın uzandığı yere geçici olarak son kılavuz konur. Döşeme yapılıp son kılavuza yaklaşıldığı zaman son kılavuz sökülür ve uygun derzle yerine konur.

Harç Kalınlığını Ayarlama

Harç kalınlığını ayarlama fayans-seramik ebadına göre yapılır. Yapıştırıcıyla yapılan döşemelerde kalınlık tarak diş ölçüsüyle ayarlanır.

Kılavuzları Yapıştırma

Kılavuzlar arkasına yapıştırma harcı yapılır ve yerine konduktan sonra lastik tokmakla vurularak üstteki fayans-seramikle aynı seviyeye getirilir.

Düşeylik Kontrolü

Düşeylik kontrolü mastar ve su terazisi ile üstteki kılavuzlar yardımıyla yapılır. İlk sıradan sonra üst kılavuzlara dayamaya gerek yoktur.