Fayans-Seramik İçin Alt Mastar Yerini Belirleme

Malzemenin Döşeme Şekline Göre Alt Mastar Yüksekliğini Ayarlama

Döşemede eğim sıfır ise fayans-seramik kaplamanın ilk sırasını bu döşeme üzerine oturtarak kaplamayı başlatabiliriz. Ama döşemedeki en ufak hata fayansseramiğe
yansıyacağından ilk sırasının çok dikkatli konması gerekir. Bu zorluğu düşünerek ilk sırayı yapmayıp ilk sıra yüksekliğince fayans-seramik kaplanacak
mekân duvarına mastar konur. Bu mastar yüksekliği, şöyle hesaplanır;
— Döşeme betonu üzerine ortalama 3 cm’lik tesviye betonu veya eğim betonu dökülecektir.
— Döşeme kaplaması şap veya mozaik ise 3 cm kaplamanın kalınlığı vardır.
— Döşeme fayans-seramik kaplama ile kaplanacaksa, yapıştırıcı ile birlikte bu kaplamanın kalınlığı vardır. Bu kalınlıkların toplamına bir sıra fayans-seramik ve iki derz kalınlığı eklenecek, bu şekilde mastarlar bütün duvar boyunca sıfır dolaşmalıdır.

DİKKAT: Bir döşemenin meyili dikkate alınarak en düşük noktada bir tek fayansseramik gelecek şekilde mastarın teraziye alınarak yerleştirilmesi gerekir. En yüksek yerlerde ise ilk sırada fayans-seramik bu yükseklik kadar kesilecektir.

Alt Mastarları Sabitleme

Sonradan mastarların kolaylıkla alınabilmesi için, mastar, kamalara veya özel yapılmış mastar destek setlerine oturtulur ve alçı harcı ile oynamaz hale getirtilir.

Mastar sabitleme resim