Lento Kalıbı Yapım Kuralları

Ahşap lento kalıbı yapım kuralları

Kalıpta kullanılacak ahşap güneşe, suya ve yüke dayanıklı olmalıdır.
Genellikle 2. veya 3. Sınıf çam kereste kullanılmalıdır.
Lento kalıbının, mimari ve statik projelerindeki ölçülere uygun kesit ve görünüşlerini çiziniz.
Lento kalıbının kapı-pencere boşluklarına sağlıklı olarak oturabilmesi için duvara her iki taraftan en az 20 cm oturmasına dikkat ediniz.
Kalıp yapımına kanat tahtalarından başlanmalıdır. 20 cm genişliğindeki kanat tahtaları 50’şer cm, ara ile çakılan klapalara tutturulur (kanat tahtalarının yüksekliği kalıp yüksekliğini verir). Alt kanat tahtaları (taban tahtaları) lento genişliğince olmalıdır.
Alt kanat tahtaları belli aralıklarla (100 cm. geçmemeli) konulan başlıklar üzerine oturtulur.
Hazırlanan kalıbın üstten açılmaması için belli aralıklarla gergi çıtaları çakılır.
Kalıbın yanlardan açılmaması için takviye lataları ve payandaları çakılır.
Başlık altlarına yaklaşık birer metre ara ile konulan dikmeleri çakınız. (Burada kulak malzemesini kullanınız).
Dikmelerin dikliğini sağlamak ve sağa sola haraketini engellemek için 45–60 derece arasında çapraz lataları çakılır.
Dikme altlarına kamalar yerleştirilir.

Ahşap kalıp ile lento yapılması (dökülmesi)

İnşaatın mimari ve statik projelerinden alınan kapı – pencere boşluk ölçülerine göre hazırlanan ahşap lento kalıbı kurallara uygun olarak yerine monte edilir. Hazırlanan 350- 400 dozlu beton ve donatılar kurallara uygun olarak kalıbın içine yerleştirilir. Daha sonra kalıp sökme kuralları çerçevesinde lento kalıbı alınır.

Ahşap lento kalıbı resim