Yapıların Sınıflandırılması

Gereçlerine Göre Sınıflandırma Kerpiç yapılar Ahşap yapılar Hımış yapılar Yarım kargir yapılar Kargir yapılar Çelik yapılar Betonarme yapılar B. Bulundukları Yere Göre Sınıflandırma Alt yapılar yol su kanalizasyon köprü ve diğer zemin seviyesi altında kalan yapılar Üst yapılar zemin seviyesi üzerinde kalan tüm yapı kesimleri Sürekliliğine Göre Sınıflandırma Geçici yapılar kısa süreyle ve hizmet amacıyla […]

Yapının Tanımı

Tüm canlıların beslenme barınma ve diğer doğal gereksinimlerini sağlamak için çeşitli yapı gereç ve yapım teknikleriyle oluşturulan yeryüzü yeraltı ve sualtı tesislerine yapı denir.

Yapının Özellikleri

Yapılar kendilerinden istenen hizmetleri karşılamak için şu özellikleri göstermek zorundadırlar: İstenen amaca uygun olmalıdır Yapı gereçleri yapım tekniklerine ve özelliklerine uygun kullanılmalıdır Yapılar kendi yükü hareketli yükler yağmur kar rüzgar deprem yangın ve diğer etkilere dayanabilecek sağlamlıkta olmalıdır Ekonomik olmalıdır