Başlıca Isı Yalıtım Gereçleri

En çok kullanılan ısı yalıtım gereçleri: -Cam yünü (İzocam) Plastik Köpük (poliüretan, polistiren, styrophor) -Perlit -Mantar -Yonga -Sentetik Elyaf -Odun Lifi -Kamış Levhalar -Rende Talaşı -Heraklit -Heraklis -Delikli Tuğla -Boşluklu Beton -Gazbeton -Amyant -Asbest -Boşluklu Briket -Asmolen -Hafif Betonlar -Preslenmiş her türlü malzemeden levhalar Son sayılan “Hafif Beton” uygulaması son zamanlarda yaygınlaşmakta olup ya hafif […]

Isıya Karşı Yalıtım

Genel olarak ısı yalıtımı yapının elemanlarına ait ısı geçirgenlik katsayılarının düşük ya da ısı dayanımlarının yetersiz olması durumunda uygulanır. Isıda yalıtım yalnızca soğuğun dışarıdan yapıya girmesini önlemek yönünde değil sıcaklığın yapıdan kaçmasına da engel olmak için de düşünülmelidir. Bunun için: -Yapıların duvar çatı döşeme pencere v.b. elemanları ısı geçirgenliği yüksek malzemelerle yapılmalı -Sözkonusu elemanlar ısı […]

Teras ve çatılarda yalıtım

Bu elemanlarında yapılacak su ve nem yalıtımları çok önemli olmakla birlikte ısı yalıtımıyla birlikte uygulandığından ilgili kısımda ayrıntılı olarak anlatılacaktır Bina yalıtımı nelerden oluşur, nelere dikkat etmeliyiz? Bir binanın su yalıtımı o binanın bulunduğu araziye, kat adedine, çatı biçimine, cephe detaylarına ve bunun gibi bir çok değişkene bağlı olarak oluşturulmalıdır. Şimdi bunlara kısaca bir göz […]

WC-banyo ve ıslak hacimlerde yalıtım [Su ve Nem İçin Yapılan Yalıtım]

Su tesisatlarından sızan suların döşeme kaplamalarından geçip yapıya ve alt katlara zarar vermesini önlemek için yapılanı bir yalıtım şeklidir. Döşemede alttan yukarı doğru yapılanı yalıtım işlemleri şu sırayla uygulanır: En az 3.00 cm. kalınlığında ve % 3-5 meyil verilmiş Tesviye Betonu içerisine “Sika” ve benzeri su yalıtım solüsyonu katilmiş olarak dökülür. Araya en az 2.00-3.00 […]

Temelde yalıtım [Su ve Nem İçin Yapılan Yalıtım]

Bu yalıtım şekli için binanın normal zemin üzerine oturan en alt döşemesi içine suyu geçirmeyecek yalıtım gereçleri konulur. Şekilleri aşağıda verilen bu yalıtımın en çok kullanılan gereçleri (Şekil IX.4.): Bitümlü karton (RÜBEROİT) Jüt bezi Kaneviçe gibi tabaka halindeki gereçlerin yüzeye yapıştırılması yoluyla Suni ya da Mastik asfalt gibi viskozitesi yüksek gereçlerin yüzeye serilmesiyle Bitüm ve […]

Drenaj [Su ve Nem İçin Yapılan Yalıtım]

Drenaj: Yapıyı her türlü yüzey ve sızıntı sularının etkisinden kurtarmak ve suyu uzaklaştırmak için ve iki türlü uygulanır. Dış Drenaj İç Drenaj Dış drenajda bina çevresine temel duvarlarından 50-100 cm. uzaktan ve temel tabanının 30-50 cm. daha altında doğal zemin iniş yönünde ve % 5-10 eğim verilerek açılan kanallara 20 cm. çapında ve 2.00-4.00 cm. […]

Su ve Nem İçin Yapılan Yalıtım Şekilleri

Drenaj Temelde yalıtım WC-banyo ve ıslak hacimlerde yalıtım Teras ve çatılarda yalıtım

Su ve Nem Yalıtımında Kullanılan Başlıca Gereçler

Doğal asfalt Bitüm Rüberoit Yapay asfalt Katran Kaneviçe Mastik asfalt Bitüm emülsiyonu Jüt bezi -Harç içerisine % 0.2-15 arasında katılarak kullanılan “Sika” ya da “Antihidro” gibi katkı maddeleri sayılabilir.

Su ve Neme Karşı Alınacak Önlemler

Geniş saçaklı bir çatıyla binayı üstten kapatmak ve korumak Binayı ya yapay ya da doğal taş plakalarla kaplamak ya da içerisine yalıtım gereçleri katilmiş dış sıva kullanmak Bina yüzeyine gelen suyu atmak için kapı ve pencerelerde denizlik damlalık parapet ve benzeri profiller kullanmak Binanın zemin kotunda çepeçevre dıştan 70-100 cm. genişliğinde tretuar denilen yaya kaldırımıyla […]

Su ve Neme Karşı Yalıtım

Yapı ve onun elemanları için çok zararlı olan su üç şekilde gelir ya da oluşur. -Yağmur kar yeraltı yerüstü ve birikinti sularıyla yapıya dışarıdan gelen sular -İnşaat halindeyken yapının elemanları (beton sıva duvar harçları v.s.) içerisindeki bünye suları -Su tesisatlarından sızan ve yapı içerisinde oluşan sular. Su yalıtımı nedir? Bir yapıda su yalıtımı, nereden ve […]

Yalıtım (Tecrit-İzolasyon) İşleri

Yapı ve içerısındeki canlı cansız varlıkları ses su nem ısı ve soğuğa karşı korumak için alınan önlemlere “YALITIM” ya da “TECRİT” diğer bir deyişle de “İZOLASYON” denilmektedir. Yalıtım genelde üç temel amaç için yapılmaktadır: Su ve neme karşı yalıtım Isıya karşı yalıtım Sese karşı yalıtım

Tesisat Bacaları

Binaların su sıcak su kalorifer elektrik havalandırma klima telefon televizyon ve buna benzer her türlü tesisatın boru ve kablolarını biraraya toplamak ya da dışarıdan görünmeyecek şekilde gizlemek amacıyla yapılan bacalara “Tesisat Bacası” denilmektedir. Şekilleri aşağıda görülen bu bacalarda oluşacak arızaları gidermek ve baca içinde çalışabilmek üzere ahşap ya da galvanizli sac kapak veya kapılar yapılarak […]

Çöp Bacaları

Çok katlı okul hastane ve konutlarda çöplerin insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını temin etmek amacıyla yapılan oldukça kullanışlı bacalardır. Çöp bacaları genel olarak 30 cm. çapında ve dairesel kesitli beton ya da sırlanmış kil künklerden veya galvanizli saçtan yapılırlar. Her katta çöplerin sığacağı hermetik kapaklı bir giriş ağzı bulunmalı baca içi zaman zaman mekanik bir […]

Şönt (Shunt) Bacalar

Yanda şekli verilen hem ateş hem de havalandırma bacası olarak yapılan ve genellikle kaloriferli binalarda uygulanan baca tipidir. Sistemde aynı bacaya birden fazla soba borusu veya havalandırma deliği bağlanır. Şönt bacalar ya normal tuğlayla ya da özel olarak kalıplanarak dökülmüş (şekilleri verilen) beton bloklarla yapılır (Şekil VII.6.). Blok boyutları: 16, 20, 26 cm. en 41, […]

Havalandırma Bacaları ve Işıklıklar

Yapılarda kirli, kullanılmış ve kokusu iyi olmayan havayı dışarı atmak ve yerine temiz hava temin etmek amacıyla yapılan bacalara “Havalandırma Bacaları” denilir. Bu işlem yalnız alt katlara ışık sağlamak için yapıldığında adı “Işıklık” olur. Havalandırma bacalarından yararlanacak kısımlar yatak odaları mutfak banyo ve WC pencereleri ve nadiren oturma odaları olabilir (Şekil VII.5.). Bu bacaların kesitleri […]

Bacaların örülmesi

Aşağıda ayrı ayrı şekilleri verilen baca örgüleri üç gurupta değerlendirilir (Şekil VII.4.). Beton ya da Kil Künk’ lerle Baca Örülmesi: Genellikle çapları 15, 20, 25, 30 cm.; boyları 30, 40, 50 cm. ve et kalınlıkları da 1.50 – 3.00 cm. olan dairesel kesitli bacalar şeklinde örülürler. Bir ucu düz diğer ucu muflu olarak yapılan kil […]