Tuğla merdivenler

Yüzeyi sıvanmayacak tuğla duvarlarla uyum sağlaması için bazen bu tür yapıların merdivenleri de tuğladan yapılabilir. Böyle tuğla olarak imal edilecek merdiven basamakları pres ve klinker tuğlası gibi aşınma ve dış etkilere dayanıklı tuğlalardan seçilmelidir. Basamağı oluşturan tuğlalar grobeton üzerine çimento harcı ve onun üzerine kaplama şeklinde döşenirler; bırakılan derzler 1.00 cm yi geçmemelidir.

Taş Merdivenler

Taş yapıların merdiven basamaklarıyla bahçe merdivenleri taş yapılmaktadır. Basamaklar, granit, bazalt, gre ve mermer gibi taşlardan kaba yonu, ince yonu ya da kesme taş olarak hazırlanır. Şekilleri aşağıda verilen taş merdiven örneklerinde merdivenin iç ya da dış merdiven oluşuna göre imalattaki farklılıkları gösterilmiştir. Bahçe veya giriş olarak yapılan dış taş merdivenlerin basamak altları kapalı ve […]

Yapıldıkları Gereçlere Göre Merdiven Türleri

Taş merdivenler Tuğla merdivenler Beton merdivenler Betonarme merdivenler Çelik merdivenler Ahşap merdivenler

Merdiven Dengelendirilmesi (Balansman)

Düz ve dönüşlü merdivenlerin basamak ve rıhtlarının doğrultuları merdiven boyu ya da çıkış hattına dik olarak çizilir. Döner merdivenlerin rıht çizgileri ise çıkış hattı üzerinde basamak genişlikleri eşit olarak alınıp bu noktaların merdiven dairesi merkeziyle birleştirilmesi yoluyla çizilir. Çeyrek ya da yarim dönüşlü merdivenlerin köşelere ve dönüş noktalarına gelen kısımlarında rıht doğrultuları “Merdiven Dengelendirilmesi” adı […]

Merdiven Şekilleri

Planda bırakılan merdiven boşluğuna, kat yüksekliğine ve ayrılan yerin şekline göre merdivenler üç guruba ayrılmaktadır. Düz merdivenler Dönüşlü merdivenler Döner merdivenler Herbir guruba ait şekiller aşağıda verilmiştir:

Merdiven Hesapları

Merdivenlerin herbir elemanı bulundukları veya planlandıkları yer ve kat yüksekliklerine göre hesaplanır, boyutlandırılır. Merdiven Hesap Örnekleri – Örnek 1 Merdiven Hesap Örnekleri – Örnek2 Merdiven Hesap Örnekleri – Örnek3 Merdiven Hesap Örnekleri – Örnek4

Başlıca Merdiven Terimleri ve Genel Yapım Kuralları

Plan ve kesiti aşağıda verilen örnek merdiven üzerinde bazı ölçü ve tanımlamalar gösterilmiştir. (1)-RIHT (a): Basamak yüksekliğidir. Yapı tipine göre rıht yükseklikleri: -Bahçe ve dış girişlerde ………………………………… 14-16 cm. -Okul, tiyatro, hastane, v.b. ……………………………. 16-17 cm. -Konut ve apartmanlarda ……………………………….. 17-18 cm. -Çatı arası, bodrum, v.b. ………………………………… 20-25 cm. arasında seçilebilir. Bir katın ya da […]

Merdivenler

Basamaklardan meydana gelen ve binada yaya düşey sirkülasyonu sağlayan yapı elemanlarına “MERDİVEN” denilmektedir. Merdivenler taş, tuğla, ahşap, çelik, beton, betonarme ve gazbeton gibi malzeme ve elemanlardan yapılabilmektedirler.

Yangına Karşı Isı Yalıtımı

Yangın, nüfusun artışına, kullanılan yapı malzemelerine bağlı olarak her geçen gün daha artan, ağır ve acı sonuçları olan bir felakettir. Gerek günlük hayatımızda bize fayda sağlayan sayısız alet, gerekse endüstriyel tesislerde kullanılan cihazların, kaplamaların çoğu yanıcı özellik taşımaktadır. Yani her an oluşabilecek bir yangınla iç içe yaşamaktayız. Oluşan yangınlar bir mahalden diğerine çeşitli yanıcı malzemeler […]

Sese Karşı Yalıtım

Aynen ısı için yapılanı yalıtım gereçleri kullanımı ve şekline benzer yalıtım ses için de uygulanmaktadır. Ses yalıtımı döşeme tavan ve duvarlarda uygulanmakta olup tüm yüzeylerin yalıtılabilmesi için bir “yüzer oda” meydana getirilmesi pencere kapı havalandırma ve diğer boşluk giriş ve çıkışlar için yeterli durgun ve kuru hava boşluğu oluşturulması ve yalıtım gereçleriyle doldurulması gerekmektedir. Yapının […]

Örtülü ya da soğuk çatılarda ısı yalıtımı

Eğimi nispeten fazla yapı ısısının bir hava boşluğundan geçerek dış atmosfere açıldığı çatı türü “soğuk çatı“dır. Bu tip çatılar üzerine oturdukları döşemenin durumuna göre: (a). Döşemeli Çatılarda: eğimi az ve düz olanlarda çatı kaplaması üzerine serilen ısı yalıtım gerecinin şekilde görüldüğü gibi üstten hava almasına izin verilir. Betonarme döşeme üzerine “Oturtma Çatı” olarak yapılanı ve […]

Teras ve sıcak çatılarda ısı yalıtımı

Yapının ısısı dış atmosfere doğrudan doğruya çıkıyor ve arada hiçbir hava boşluğundan geçmiyorsa bu tip çatılara “sıcak çatı” denilmektedir. Böyle üzerinde gezinilebilen teras ve sıcak çatılarda ısı yalıtım gereci olabildiğince küçük alanlara bölünür ve aralarına elastik dolgu malzemeleri doldurulur. Aşağıdaki şekillerde de görüleceği gibi ısı yalıtım gereçleri (5.00 cm.) su yalıtım gereçleriyle birlikte ve katmanlı […]

Dış duvarlarda ısı yalıtımı

Duvarın cinsine bağlı olarak: (a). Kargir Duvarda Yalıtım: Dış duvarın sıcak tutulması istenildiğinde ve su buharının yapıya girmesi arzu edilmediğinde yapılır ve “duvarın iç yüzeyinde” ya da “duvarın dış yüzeyinde” olmak üzere iki şekilde uygulanır. (a.1).Dış duvar içerisinde yapılanı yalıtım için: -Ya iki dış duvar sırası yanyana ve 5-10 cm. aralık bırakılarak örülür ve bırakılan […]

Altı açık döşemede ısı yalıtımı

Bu tip döşemelerde boşluklu briket veya döşeme bloğu kullanılarak ya da beton üzerine veya arasına ısı yalıtım gereçleri serilerek yalıtım işlemi yapılır.

Zemine oturan döşemede ısı yalıtımı

Özellikle soğuk iklim bölgelerinde toprağın üzerine 15-20 cm. kalınlığında Blokaj serildikten sonra üzerine 10 cm.lik Grobeton dökülür ve bunun da üzerine sırasıyla: -Su ve nem yalıtım gereci (asfalt, rüberoit v.s.) -5.00 cm.lik ısı yalıtım gereci -Bir kat rüberoit -3.00 cm.lik çimento harcı -Döşeme kaplaması (karo dökme mozayik parke mermer v.s.) döşenerek gerçekleştirilir.

Isıya Karşı Yalıtım Yer ve Şekilleri

Zemine oturan döşemede ısı yalıtımı Altı açık döşemede ısı yalıtımı Dış duvarlarda ısı yalıtımı Teras ve sıcak çatılarda ısı yalıtımı Örtülü ya da soğuk çatılarda ısı yalıtımı