Asansörlerin Taşıma Gücü ve Seyir Hızları

ASANSÖRLERİN TAŞIMA GÜCÜ İnsan taşıyan asansörlerde….: 4,6,10,16 ve 25 kişilik ağır yük asansörlerinde………:300,800,1000,1250,1600, 2000, 3000 ve 5000 kg.lık Hafif yük asansörlerinde…….:50 – 100 kg.lık olmak üzere göz önüne alınır. ASANSÖRLERİN SEYİR HIZLARI İnsan asansörlerinde…………………..: 0.80 m/sn Hızlı asansörlerde………………………: 1.20-3.00 m/sn Paternosterlerde…………………………: 0.30 m/sn ağır ve hafif yük asansörlerinde…..: 0.40 m/sn Eğimli asansörlerde……………………: 0.10 m/sn dır. […]

Özel Asansörler

“Lift” de denilen, taşınabilen, sökülüp monte edilebilen YAPI ASANSÖRLERİ, değirmenler için frenli asansörler mutfak ve servis asansörleri bu guruba girmektedir. Bunlar çeşitli raylı sistemler olarak dik, eğik veya diğer şekillerde özel olarak projelendirilip çalıştırılabilmektedirler.

Yük Asansörleri

Yalnızca yük taşımak amacıyla yapılan yük asansörlerinin kabin veya platform boyutları ve motor güçleri, taşınması gereken en büyük yük miktarına göre belirlenir. Yük asansörleri genelde; Ağır yük asansörleri Hafif yük asansörleri olmak üzere iki şekilde yapılırlar.

İnsan ve Yük Asansörleri

Beş kattan daha yüksek binalarda asansör zorunludur. Asansör boşlukları ya da “kovası”nin kalın ve kargir duvarlarla çevrilmesi, makine dairesinin ve tüm aksamın yangına karşı yalıtılarak korunması gerekmektedir. Kabinin taban alanı en az 1.20×2.10 m. olmalı, en üst katta asansörün üstünde, en alt katta da asansörün altında en az 1.00 m. (kabinin 1.00 saniyede alacağı yol […]

ASANSÖRLER

Binalarda katlar arasında düşey sirkülasyonu sağlamak amacıyla, insan ya da yük taşımak üzere birtakım makara ve halatlarla ve motor gücüyle donatılmış iletim kabinlerine “ASANSÖR” denilmektedir. Asansörler genel olarak şu üç guruba ayrılır: İnsan ve yük asansörleri Yük asansörleri Özel asansörler

RAMPALAR

Bina, bahçe, arazi gibi yerlerde, kazı ve taşıma işlerinde, yayalarla motorlu veya motorsuz araçları belirli bir kottan diğer bir kota çıkartmak veya indirmek amacıyla yapılan; eğim açısı 240 ye, eğimi de 1 / 2.5 a kadar olan yollara “RAMPA” denilmektedir. Aşağıda ayrı ayrı şekilleri verilen rampalar esas itibariyle eğimlerine göre 3 e ayrılmaktadır: Az Eğimli […]

Borular

Dere ve oluklardan gelen yağmur sularının yapıdan aşağıya ve trotuarlar üzerine indirilmesi amacıyla belirli aralıklarla ve düşey konumda, genelde 10-12 numaralı çinkodan, daire ya da nadiren kare veya dikdörtgen kesitli olarak yapılan elemanlardır. 1.00 m. boyunda çinkodan kıvrılarak yapılan borular, birbirleri üzerine 1.50 cm. bindirilerek lehim ya da kenetle birleştirilir ve her iki uçlarına 10 […]

Oluklar

Çatı örtüsünden süzülen yağmur ve kar sularının düşey yağmur borularına aktarılması amacıyla çoğunlukla 12 numara çinkodan yapılan elemanlar olup suyun oluklara kolay akmasını teminin saçak ortalarından her iki tarafa doğru en az % 0.3 eğim verilmesi gerekmektedir. Oluklar; (a)-Asma oluklar, (b)-Gizli oluklar olmak üzere iki şekilde yapılırlar: Asma Oluklar: Çepeçevre Çatı kenarlarında 5×30 mm. Kesitli, […]

Duvar ve Baca Dipleri

Çatı kontrol (muayene) pencereleri,Çatı fenerleri,alin (Atina) duvarları ve baca dipleri en az 12 numaralı çinkoyla kaplanmalıdır. Yatay yüzey üzerinde en az 10.00 cm. bindirmeli olarak kaplanan çinko sıvasız duvar dibinden döndürülerek 25.00 cm. yüksekliğe kadar çıkartılmalıdır. Duvar ve baca dibi çinkolamasına ait şekiller aşağıda verilmiştir (Şekil XII.2.). Çinkonun çatı yüzeyi üzerine gelen kenarı yaka ile […]

Dereler

Çatı yüzeylerinin çukur oluşturan kırık noktalarına dere denilmekte olup bu yerlerde en az 14 numara çinkodan dereler yapılmalı; çinko dere, üzerine 1.00 m genişliğinde bir kat bitümlü karton serilmiş çatı döşemesi üzerine oturtulmalıdır. Aşağıda şekli verilen dere çinkosunun genişliği en az 66.00 cm olmalı, levhalar birbirlerine 5.00 cm bindirmeli olarak ve 1.50 mm kalınlığında lehimle […]

TENEKECİLİK İŞLERİ

Yağmur, su, kar, buz, çiğ ve diğer atmosferik olayların çatı, baca, duvar ve taşıyıcı yapı elemanlarına zarar vermesini, alt yapıya sızmasını önlemek amacıyla çatılarda yapılan imalatlara “TENEKECİLİK İŞLERİ” denilmektedir. Tenekecilik işlerinde genellikle pasa dayanıklı (10-12 numara, 80×200 ya da 100×200 cm. lik) çinko levhalar, son zamanlarda da PVC esaslı boru, oluk, levha ve elemanlar kullanılmaktadır. […]

Çelik çatı makaslarının yapımı

Perçinle Yapılan Çatı Makasları: Yapılışlarının kolaylığı yönünden, çelik çatı makasları genellikle sırt sırta çift köşebent (korniyer) ile yapılmaktadır. Düğüm noktalarında korniyerler arasına levhalar konulmakta ve bağlantılar perçinlerle yapılmaktadır. çelik Çatı makaslarında kullanılan en küçük köşebent kesiti (L 50 x 50 x 5 mm) lik olanlardır. En küçük perçin çapı ise d = 13 mm. alınmaktadır. […]

Çelik Çatılar

Mesnet açıklığı fazla olan binalarla fabrika,atölye depo,antrepo ve imalathane gibi yapıların çatıları çoğunlukla çelikten yapılır. Çelik,demir cevherinin yüksek fırınlarda kok kömürü yakılarak ergitilmesi sonucu oluşan ham demirin özel fırınlarda tekrar ergitilip içerisine katkı maddeleri konulmasıyla elde edilmektedir. çeliğin sertliğini ve mukavemetini içerisindeki karbon oranı belirler. Karbon oranı % 0.3-1.7 arasında değişen çelikte çeşitli oranlarda mangan,fosfor […]

Asma ahşap çatılar

Çatıyı taşıyan dış veya iç bölme duvarlarının eksenleri arasındaki açıklık 4.00 m.yi geçiyorsa “ASMA ÇATI” yapılır. Asma çatıların asıl taşıyıcı elemanları Çatı makaslarıdır. Asma Çatı makası elemanları (çubuk) adı verilen bırakma kirişleri, gergi kirişler (alt başlık), askı, yanlama ve payandalardır (üst başlık). Bırakma kirişi ve askılar çekmeye, yanlama ve payandalar da basınca çalışırlar (Şekil XI.12.). […]

Oturtma ahşap çatılar

Bu çatı türünde çatının tüm elemanları taşıyıcı duvarlar, kirişler ya da betonarme döşemeler üzerine oturur. Duvar veya kiriş üzerine oturan çatıların mesnet açıklıkları 4.00 m. yi geçmemelidir. Aşağıdaki şekiller bu koşul ve yerleri göstermektedir: Oturtma çatının yapım tarzı sırasıyla; Taşıyıcı duvar ya da Döşeme üzerine yastık kirişleri döşenir Yastık kirişleri üzerine Bırakma Kirişleri (döşeme yoksa) […]

Ahşap Çatılar ve Ahşap Çatı Elemanları

Ahşap malzemelerden imal edilen bu çatıların elemanları birbirlerine geçme, çivi ve blonlarla bağlanırlar. “Oturtma” ve “Asma” Ahşap çatı olmak üzere iki şekilde imal edilmektedirler. Bırakma Kirişleri: Asma çatılarda makasların açılmaya karşı zorlanmalarını önleyen elemanlardır. Betonarme döşeme üzerine oturan bırakma kirişleri, oturtma çatılarda da duvar, kiriş ya da mesnetler üzerine oturur ve ayni ismi alırlar. Kesitleri […]