Lento Yapılması

Mimari ve statik projelere uygun olarak hazırlanan lento resimlerindeki ölçülere uygun olarak, alan ortak “Betonarme donatıları”nda detaylı olarak anlatıldığı şekilde demirler kesilerek hazırlanır. Metal Kalıplarla Lento Yapılması Yapı projesinden belirlenen lento ölçüsüne uygun olarak hazırlanan metal kalıbı yere serilen ince kumun üzerine yerleştiriniz.Kalıbı iç yüzeylerini kalıp yağı ile yağlayınız: Hazırlanan 400 dozlu betonu kalıbın 1/3 […]

Lento Kalıbı Yapım Kuralları

Ahşap lento kalıbı yapım kuralları Kalıpta kullanılacak ahşap güneşe, suya ve yüke dayanıklı olmalıdır. Genellikle 2. veya 3. Sınıf çam kereste kullanılmalıdır. Lento kalıbının, mimari ve statik projelerindeki ölçülere uygun kesit ve görünüşlerini çiziniz. Lento kalıbının kapı-pencere boşluklarına sağlıklı olarak oturabilmesi için duvara her iki taraftan en az 20 cm oturmasına dikkat ediniz. Kalıp yapımına […]

Lento Kalıbı Ölçüleri

Ahşap malzeme kullanılarak, yerinde üretimi yapılacak lentoların kalıp ölçüleri, yapı mimari ve statik projelerinden okunarak alınır. Projede gösterilen kapı-pencere boşluk ölçülerine sağdan ve soldan en az 20 cm .(Kapı-pencere boşluğu+40cm) ilave edilerek lento uzunluğu belirlenir. Lento genişliği de duvar kalınlığı ölçüsünde alınır. Belirlenen bu ölçülerdeki lentoyu üretmek için gereken lento kalıbı (kanatlar, taban tahtaları ve […]

Lento kalıpları

Ahşap lento kalıbı: Lentoyu, yerinde veya prefabrike üretmek için ahşap, metal (sac vb. gibi) veya plastik malzemeler kullanılarak yapılan kalıplara lento kalıpları denir.

Lento Çeşitleri

Yapım malzemelerine göre lento çeşitleri şunlardır: Yerinde dökülen betonarme lentolar Özel üretimli bloklarla (demirli donatılı olabilir) yapılmış lentolar Prefabrike (ön yapım) lentolar Ahşap lentolar

Lento nedir?

Binalarda kapı-pencere gibi boşlukların üzerine, duvarın tekrar devam etmesi istendiğinde; boşluk üzerine yapılan (konulan) elemana lento denir. Bu amaçla hazırlanan kalıbada lento kalıbı denir.