Boşluklu Duvar Örülmesi

Pencere veya kapı için yapılacak boşluklu duvarlar, projeden belirlendikten sonra düz duvar örme işlem sırasına göre pencerelerde denizlik seviyesine kadar, kapılarda ise kasa ölçülerine göre boşluk bırakılarak örülür. (Resimde pencere için bırakılan boşluk uygulaması verilmiştir) Projeden ölçüsü okunan pencere boşlukları, tuğla duvar örme kurallarına ve tekniğine uygun olarak bırakılır: Bırakılan boşluğun kenarlarına gelen duvarların düzgün […]

Boşluklu Duvar Örme Kuralları

Boşluklu duvarlar örülürken de düz duvar örmedeki kurallar uygulanır (Bakınız Düz duvar örme kuralları) Uygulamada dikkat edilecek en önemli özellik, bırakılacak kapıpencere dişlerinin yerlerinin ve boşluk ölçülerinin duvarda tam uygulanmasıdır. Dış ve bölme duvarları tuğla ile yapılan binalarda, kapı ve pencere boşluklarının kenarlarındaki çıkıntılara diş denir. Kapı ve pencere dişleri, kasaların duvara kuvvetli bağlanmalarını sağlamak […]

Boşluklu Duvarlar

İnşaatlarda, iki nokta arasına taşıyıcı veya bölme olarak, kapı-pencerelerin geleceği yerlerde boşluk bırakılarak örülen elemanlara boşluklu duvar denir.

Düz Duvar Örülmesi (2. Sıra)

Öncelikle Bakınız: Düz Duvar Örülmesi (1. Sıra) Düz duvar örülmesini aşağıdaki resimli açıklamalı örneklerden görebilirsiniz. Uygulanan duvarın kalınlığını yukarıdaki kirişe (veya tavana) işaretleyiniz: İşaretlenen yere çivi çakarak aşağıdaki 1. Sıraya şakülünde ipi çekiniz. Diğer köşeye de aynı işlemlerle ipi çekiniz Çekilen iplere uyarak ilk köşeye ½ tuğla (yarım tuğla), diğer köşeye tam tuğla yerleştiriniz. Köşe […]

Düz Duvar Örülmesi (1. Sıra)

Düz duvar örülmesini aşağıdaki resimli açıklamalı örneklerden görebilirsiniz. Duvar uygulanacak zemini temizleyiniz: Gerekli araç ve malzemeleri uygulama yerine getiriniz: Duvar uygulanacak zemini ve malzemeleri ıslatınız: Harcı tekneye alarak alıştırınız: Sıra köşe tuğlasını yere harcı yayarak kuralına göre yerleştiriniz. Diğer köşe tuğlasını da aynı şekilde yerleştiriniz: Köşelere yerleştirilen tuğlalardan kuralına uygun 1. Sıranın ipini çekiniz: Ara […]

Düz Duvar Örme Kuralları

Düz duvarlar örülürken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: Duvarda kullanılacak tuğlalar düzgün, tozdan ve topraktan temizlenmiş olmalıdır. Gerekli araç ve gereçleri uygulama yerine getiriniz. Duvar uygulanacağı zemini fırça ile temizleyiniz. Duvarın uygulanacağı zemini yıkayınız ve tuğlaları ıslatınız. Hazırladığınız harcı tekneye alarak iyice alıştırınız. Duvarlar örülürken, takviyeli harçla veya melez harçla örülmeli; soğuk iklimlerde dona maruz yerlerde, […]

Düz Duvarlar

İnşaatlarda iki nokta arasına taş, tuğla ve bloklardan düz ve düşey olacak şekilde, taşıyıcı veya bölme olarak örülen elemanlara düz duvar denir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bölme ve taşıyıcı duvar malzemesi tuğla olduğu için bu modülde bu malzeme ile ilgili kurallar ve işlem basamakları verilmiştir. Diğer malzemelerle ilgili araştırma kısmında çalışma yapınız. Duvar örümünde kullanılan […]